ANIMOWANE, nieANONIMOWE

Koło Naukowe Filmoznawców UŁ wraz z Festiwalem O!PLA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Ze względu na okoliczności konferencja odbędzie się online, ale nic się nie martwcie, organizatorzy zadbają o Was w dniach 13-14 września 2021. Celem konferencji „ANIMOWANE, nieANONIMOWE” jest przyjrzenie się polskiej animacji badawczym okiem. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Ogólnopolskim Festiwalem Animacji „O!PLA” oraz z okazji 60. rocznicy nadania nazwy Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For.

➡️ Już teraz możecie wysyłać swoje zgłoszenia poprzez nasz formularz: https:// forms.gle/Fte31aKmhFcYTeQ57

Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne!


👉 Na zgłoszenia czekamy do 23 maja, do 23:59 (niedziela).
👉 Konferencja odbędzie się na platformie Google Meet.
👉 Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na FB, gdyż będą tam publikowane najważniejsze informacje.

●●●

ANIMOWANE, nieANONIMOWE
Konferencja O! Polskiej Animacji
13-14 września 2021
ONLINE 

Animacja na przestrzeni ostatnich dekad wskutek dynamicznych przemian kultury uczestnictwa nabrała performatywnego charakteru. Z sal kinowych przedostała się do witryn internetowych, towarzyszy nam podczas elektronicznej wymiany myśli i wyznacza nowe terytorium artystycznej ekspresji. Refleksja nad współczesną animacją nie może się obyć bez badań i analiz jej źródeł, których w Polsce należy doszukiwać się w latach 40. XX wieku. Tworzone półamatorsko filmy pionierów realizowane w oddziałach Wytwórni Filmów Fabularnych dały podwaliny do wyodrębnienia się autonomicznych studiów produkcji filmów animowanych, z których wywodzą się największe legendy tej formy audiowizualnej. 

Celem konferencji O! Polskiej Animacji jest retrospektywne spojrzenie w głąb procesów konstytutywnych dla jej charakterów i form, pod jakimi aktualnie figuruje. 60. rocznica utworzenia łódzkiego Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For daje sposobność do refleksji nad dotychczasowymi praktykami badawczymi poświęconymi polskiej animacji. 

Proponujemy zgłoszenie wystąpienia, wpisującego się w interesujące nas obszary tematyczne: 

 • Produkcja i dystrybucja filmów animowanych w ujęciu historycznym i współczesnym. Koprodukcje, studia i szkoły filmowe. 
 • Film animowany jako część kultury festiwalowej. 
 • Animacja propagandowa, polityczna, historyczna i satyryczna — dawniej i dziś. 
 • Kobiety na planie i na ekranie — twórczynie i ich profesje oraz postacie kobiece w filmie
  animowanym. 
 • Film animowany jako narzędzie edukacji. 
 • Na pograniczu gatunków: animowany dokument i filmy kombinowane. 
 • Animacja w polskim wideoklipie — techniki, style, inspiracje. 
 • Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For — historia, twórcy, filmy. 
 • Polska Szkoła Animacji — konstrukt czy fakt? 
 • Między treścią a tworzywem — jak technika konstytuowała dramaturgię? 
 • Uniwersalny czy lokalny? Problematyka polskich filmów animowanych. 
 • Transnarodowy wymiar animacji filmowej. 
 • Budowanie dziedzictwa, krzewienie pamięci, tworzenie mitu — jak pisano historię polskiej
  animacji od strony instytucjonalnej? 
 • Animacja a inne rodzaje filmowe: związki i zależności instytucjonalne oraz personalne. 
 • Perspektywy badań komparatystycznych animacji filmowej. 
 • Animacja osobista, twórczość niezależna — czy istniała w PRL-u? 
 • „Animatorszczyzna” — twórcy nieprofesjonalni i ich dzieła. 
 • Technika nieżywego planu — czym jest, a czym nie jest animacja? 


Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób związanych z filmem, ekonomią kina oraz technikami animacji, jak również do specjalistów z zakresu promocji kultury i sztuki. Ciekawią nas różnorodne punkty widzenia, dlatego zachęcamy do udziału w konferencji ekspertów z innych dziedzin naukowych m.in. historyków, literaturoznawców, futurologów, antropologów, medioznawców. 

Z powodu aktualnej sytuacji pandemicznej Konferencja O! Polskiej Animacji odbędzie się w trybie zdalnym w dniach 13-14 września 2021 r. na platformie Google Meet. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową. Wszystkie zgłoszenia przejdą formułę ślepej recenzji. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Abstrakty 20-minutowych prezentacji prosimy zgłaszać poprzez formularz Google w terminie do 20 maja: https://forms.gle/Fte31aKmhFcYTeQ57. Pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji drogą mailową: KoloNaukoweFilmoznawcowUL@gmail.com

Komitet naukowy: 

 • prof. dr hab. Piotr Sitarski
  (Uniwersytet Łódzki) 
 • prof. dr hab. Paweł Sitkiewicz
  (Uniwersytet Gdański) 
 • dr Ewa Ciszewska
  (Uniwersytet Łódzki) 
 • dr Olga Bobrowska
  (Uniwersytet Jagielloński) 

Komitet organizacyjny: 

 • Oliwia Nadarzycka 
 • Szymon Szul 
 • Monika Szczygielska 
 • Michalina Majewska