PLAKATY I SPOTY O!PLA’21

Autor: Maciej Bednarek
Autorka: Kasia Radecka
Autor: Piotr Kaźmierczak